TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄVÄT VALMENNUKSET

 

Päivärytmi, työskentely ja kiireen kesytys

Kuinka päivärytmi kannattaa järjestää, jotta suorituskyky on parhaimmillaan tärkeissä tehtävissä? Millainen ajankäyttö takaa pitkäkestoisen hyvinvoinnin ja suorituskyvyn säilymisen? 

Kuinka keskeytykset, tehtävästä toiseen hyppiminen ja silpputyö laitetaan aisoihin? Kuinka pienillä arjen ajanhallinta-keinoilla voi saada omasta työnteosta aivoystävällisempää?

Kuinka kiireen tunne muodostuu ja kuinka voimme itse ehkäistä sen syntyä? Mitä tehdä kun mieli on jäänyt kiireeseen koukkuun? 


Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Itsesääntely, aktiivisuus ja myönteisyys

Kuinka säädellä omaa toimintaa niin, että suorityskyky ja hyvinvointi säilyvät muutoksen keskellä? Kuinka käsitellä muutoksen herättävät reaktiot tavoitteita edistävästi? 

Kuinka tunnistaa omat vaikuttamisen paikat muutostilanteessa ja löytää itselle sopivat keinot edistää muutosta? Kuinka lisätä hallinnan tunnetta epävarmassa muutostilanteessa? 

Kuinka onnistua haastavassakin muutoksessa myönteisyyden avulla? Kuinka tunnistaa muutoksen hyödyt omalle työlle? 

Mindfulness-harjoittelun hyödyt

Mindfulness-harjoittelu kehittää keskittymistä, tavoitteissa pysymistä ja luovuutta. Mitä hyötyä mindfulnessista on suorituskyvylle ja hyvinvoinnille? Mindfulness-harjoittelu edistää fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä voi auttaa vähentämään sairauslomia. Kuinka käyttää mindfulnessia stressi- ja kuormitustilanteissa?

Mindfulness-harjoitukset ovat nopeasti toteutettavissa oleva keino lisätä tuottavuutta vaihtuvissa arjen tilanteissa. Millaiset harjoitustavat sopivat omaan arkeen? 

Odoo • Text and Image

Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen arvokkain resurssi.

Kysy lisää ja tehkää yrityksestänne entistäkin parempi paikka työskennellä.