Työterveys henkilöstövuokrausalalla

Henkilövuokraus on yleistynyt, joten on tärkeää, että myös vuokratyöntekijöiden työterveydestä pidetään huolta.
Vuokratyövoiman käyttö on yleistynyt. On erittäin tärkeää, että myös vuokratyöntekijöiden työterveydestä pidetään huolta.

Työterveys on tärkeä osa henkilöstövuokraus-toimialan työnantajien vastuuta ja kilpailukykyä. Työterveyshuollon avulla voidaan edistää työntekijöiden terveyttä, työkykyä ja hyvinvointia sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Työterveyshuolto on myös lakisääteinen velvoite, joka koskee kaikkia työnantajia, jotka työllistävät vähintään yhden työntekijän.

Henkilöstövuokraus-toimialalla työnantajan tulee huomioida erityisesti se, että työntekijät vaihtavat usein työpaikkaa ja työtehtäviä. Tämä asettaa haasteita työterveyshuollon järjestämiselle ja seurannalle. Työnantajan tulee varmistaa, että työntekijät saavat riittävän perehdytyksen ja opastuksen uudessa työpaikassa ja että heidän työturvallisuutensa on taattu. Työnantajan tulee myös huolehtia siitä, että työntekijät saavat tarvittaessa työterveyshuollon palveluita, kuten terveystarkastuksia, sairaanhoitoa, kuntoutusta ja työkyvyn arviointia.

Vuokratyöntekijän työterveyshuollosta on pidettävä huolta

Työterveyshuollon järjestämiseen on olemassa erilaisia vaihtoehtoja henkilöstövuokraus-toimialalla. Yksi vaihtoehto on, että henkilöstövuokrausyritys tekee sopimuksen oman alueensa työterveysaseman kanssa ja tarjoaa sen palveluita kaikille vuokratyöntekijöilleen. Toinen vaihtoehto on, että henkilöstövuokrausyritys tekee sopimuksen asiakasyritysten kanssa niin, että vuokratyöntekijät voivat käyttää asiakasyritysten työterveyshuollon palveluita. Kolmas vaihtoehto on, että henkilöstövuokrausyritys ostaa työterveyshuollon palveluita erikseen jokaiselle vuokratyöntekijälle tarpeen mukaan.

Jokaisella vaihtoehdolla on omat etunsa ja haittansa. Henkilöstövuokrausyrityksen kannattaa vertailla eri vaihtoehtojen kustannuksia, laatua ja vaikuttavuutta sekä ottaa huomioon vuokratyöntekijöiden mielipiteet ja toiveet. Työnantajan tavoitteena tulisi olla se, että työterveyshuolto on mahdollisimman helppoa, joustavaa ja tehokasta sekä tukee vuokratyöntekijöiden terveyttä ja työhyvinvointia pitkällä aikavälillä.

Jo yli 400 yritystä on valinnut Terpan!