Tietosuojaseloste

Tämä Suomen tietosuojalain ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojakäytäntö koskee OmaTerppa -kommunikaatiopalvelua (jäljempänä “Palvelu”) ja siihen kerättyjen henkilötietojen käsittelyä.

Palvelu kerää käyttäjiltä käytön yhteydessä henkilötietoja, joita käytetään Palvelun toiminnan mahdollistamisessa. Palvelu mahdollistaa tietoturvallisen viestinnän Medics24:n henkilökunnan sekä heidän asiakkaidensa välillä. Viestiketju ja sen sisältö poistuvat Palvelusta kommunikaatiotapahtuman päätyttyä. Tästä tietosuojakäytännöstä saat tarkemman kuvauksen siitä, miten henkilötietojasi Palvelussa käsitellään.

Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi

Rekisterinpitäjä: Medics24 / Lookinno Oy, Vasarakatu 27, 40320 Jyväskylä.

Rekisterin nimi: OmaTerppa-palvelun käyttäjärekisteri.

Tietosuojavastaava: Tero Nyman,  tero.nyman@medics24.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Rekisteröity saa koska tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä Rekisterinpitäjälle.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Terppa-työterveyshuollon käyttämän Palvelun tuottaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa tiedonvaihdon mahdollistamista henkilökuntamme ja asiakkaidemme välillä.

Käytämme rekisterin henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

 • Kommunikaatiopalvelun tuottaminen
 • Käyttäjän tunnistaminen
 • Palvelun käyttöä koskeva anonyymi tilastointi, analysointi ja auditointi
 • Käyttäjäkohtainen Palvelun mukauttaminen
 • Palvelun väärinkäytön ennaltaehkäisy ja selvittely
 • Laskutus
 • Medics24:n henkilökunnan työtehtävien seuraaminen ja resursointi
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröitymisen tai Palvelun käytön yhteydessä saatamme kerätä käyttäjiltä seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Käyttöliittymän kielivalinta
 • Käyttäjätunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Salasana (tarkisteena)

Lisäksi Palvelu saattaa kerätä käytön aikana automaattisesti tallennettavia tietoja, kuten palvelimen tekniset lokit (mm. käyttäjän IP-osoitteen, selaintiedot ja toimenpiteet sekä niiden ajankohdat).

Rekisterin tietoja käsitellään niin kauan, kun Rekisterinpitäjä käyttää Palvelua. Mikäli rekisteröity ei enää halua käyttää Palvelua ja haluaa tietonsa poistetuksi, tulee hänen olla yhteydessä  Rekisterinpitäjään . Rekisterinpitäjä arvioi säännöllisesti tietojen säilyttämistarvetta, ja poistaa sellaiset henkilötiedot joiden käsittelylle ei enää ole perustetta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjää koskevat tiedot saadaan käyttäjältä itseltään käyttäjätunnuksen luomisen sekä Palvelun käytön yhteydessä.

Palvelu käyttää myös evästeitä (ts. cookies) ja muita vastaavia teknisiä tiedonkeruumenetelmiä, sisään kirjautuneen käyttäjän tunnistamiseen. Evästeiden käytön poistaminen on yleensä mahdollista käyttäjän selaimen asetuksista, mutta Palvelu ei toimi ilman evästeitä.

Kansainväliset henkilötietojen siirrot

Kaikki Palvelun tiedot säilytetään Suomessa. Henkilötietoja käsitellään Suomessa, eikä niitä siirretä Euroopan Unionin (EU) ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu teknisesti ja organisatorisesti. Suojauksessa käytetään GDPR 32 artiklan mukaisia toimenpiteitä, kuten pseudonymisointia ja salausta, ottaen kuitenkin huomioon artiklassa esitetyt seikat.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksessa säädetään rekisteröidyn oikeuksista. Näitä ovat oikeus saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada pääsy henkilötietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Palvelussa ei suoriteta profilointia tai tehdä automatisoituja yksittäispäätöksiä.

Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Käyttäjän henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti viestiketjun/tapauksen osapuolille. Lisäksi käyttäjän tietoihin on pääsy muilla palvelun tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä, kuten ylläpitäjillä ja tukipalveluiden henkilöillä. Konsultaatioiden sisältö on vain viestiketjun/tapauksen osapuolten luettavissa. Tietoja voidaan luovuttaa Palvelun tuottamiseen osallistuville tahoille, jotka ovat solmineet Rekisterinpitäjän kanssa kirjallisen sopimuksen tietojen käyttämisestä.

Google Adwords -tulosseuranta

Käytämme verkkosivustollamme ”Google AdWords” -mainontaa sekä sen laajennusosaa Google AdWords -tulosseurantaa. Google AdWords -mainonnan käyttäminen tarkoittaa sitä, että tämä sivu näkyy Googlessa mainontaan tarkoitetulla alueella.


Napsauttaessasi kyseistä mainosta Google rekisteröi napsautuksen ja tallentaa nk. evästeen (”Cookie”). Nämä evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja. Evästeiden avulla on mahdollista seurata, avaatko sivustollamme esim. myös ”Yhteydenotto”-sivun. Eväste poistetaan 30 vuorokauden kuluttua. Voit poistaa sen myös itse vastaavan lisäohjelmiston avulla. Käytämme saamiamme tietoja markkinointitoimenpiteidemme laadun ja menestyksen arviointiin. Näemme, kuinka monta vierailijaa on mainoksen napsauttamisen jälkeen avannut myös yhteydenottosivumme tai ottanut yhteyttä yhteyshenkilöömme. Emme näe henkilökohtaisia tietoja eli mitään, minkä perusteella voisimme tunnistaa vierailijat. Myös Google käyttää näitä tietoja.

Miten estän, että Google AdWords yhdistää tietoni ja profiilini?
Kun poistat evästeet käytöstä asianmukaisella ohjelmalla tai selaimessasi, käyttöäsi ei rekisteröidä.
Voit estää Google Analytics -palvelun käytön lataamalla selaimen liitännäisen.

Kuka tarjoaa Google AdWords -tulosseurantapalvelun?
Google AdWords -tulosseurantapalvelun tarjoaja on

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland
Puh.: +353 1 543 1000
Faksi: +353 1 686 5660

Google Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (”Google”). Google Analytics käyttää nk. evästeitä (”Cookies”). Ne ovat tietokoneelle tallennettavia tekstitiedostoja, jotka auttavat verkkosivustoa analysoimaan sitä, miten käytät sivustoa. Evästeiden avulla saadut sivuston käyttöä koskevat tiedot siirretään ja tallennetaan yleensä Googlen palvelimille Irlannissa ja/tai Yhdysvalloissa. Jos IP-osoitteen anonymisointi on käytössä tällä verkkosivustolla, Google kuitenkin lyhentää IP-osoitteen Euroopan unionin jäsenmaissa sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa.

Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen Irlannissa ja/tai Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille ja lyhennetään siellä. IP-anonymisointi on käytössä tällä verkkosivustolla. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston palveluntarjoajan puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, kootakseen raportteja verkkosivuston toimista verkkosivuston operaattoreille ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja verkkosivuston palveluntarjoajalle. Google ei yhdistä IP-osoitettasi muihin Google Analytics -palvelun siirtämiin tietoihin.

Voit estää evästeiden tallentamisen valitsemalla selaimessa sopivat asetukset. Jos teet näin, et ehkä kuitenkaan voi käyttää tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja. Voit lisäksi estää Googlea keräämästä evästeiden avulla verkkosivuston käyttöön liittyviä tietoja (ml. IP-osoite) sekä näiden tietojen käsittelyn lataamalla ja asentamalla selaimen liitännäisen, joka on saatavilla osoitteessa:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Selaimen liitännäisen sijasta tai mobiililaitteiden selaisimissa voit tätä linkkiä napsauttamalla estää Google Analytics -toiminnon tulevaisuudessa tällä verkkosivustolla (tämä Opt Out -vaihtoehto toimii vain kyseisessä selaimessa ja kyseisellä verkkoalueella). Laitteellesi tallennetaan Opt Out -eväste. Poistettuasi evästeet kyseisestä selaimesta on tätä linkkiä napsautettava uudelleen.

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -laajennusta ”anonymizeIP()”. Sen ansiosta IP-osoitteita käsitellään vain lyhennetyssä muodossa ja kaikki tieto kerätään anonyymisti.

Google Remarketing

Tämä verkkosivusto käyttää Google Remarketing -tageja. Niiden toimittaja on Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; jäljempänä ”Google”). Google käyttää evästeitä. Ne ovat tietokoneelle tallennettavia tekstitiedostoja, jotka auttavat verkkosivustoa analysoimaan sitä, miten käytät sivustoa. Evästeiden avulla saadut tämän sivuston käyttöä koskevat tiedot (ml. IP-osoitteesi) siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille Irlannissa ja/tai Yhdysvalloissa. Sen jälkeen Google poistaa IP-osoitteen kolme viimeistä lukua, jotta IP-osoitetta ei voida enää kohdentaa yksiselitteisesti.

Google käyttää kerättyjä tietoja verkkosivuston palveluntarjoajan puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, kootakseen raportteja verkkosivuston toimista verkkosivuston operaattoreille ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja. Joissakin tapauksissa Google myös luovuttaa näitä tietoja kolmannelle osapuolelle, mikäli se on lakisääteisesti määrättyä tai mikäli kolmas osapuoli käsittelee näitä tietoja Googlen toimeksiannosta. Kolmannet osapuolet, Google mukaan lukien, tarjoavat mainontaa Internetin verkkosivustoilla.

Kolmannet osapuolet, Google mukaan lukien, hyödyntävät tallennettuja evästeitä ja tarjoavat mainontaa perustuen käyttäjän aiempiin käynteihin kyseisellä verkkosivustolla. Google ei missään tapauksessa yhdistä IP-osoitettasi Googlen muihin keräämiin tietoihin. Tietojen keräämisen ja tallentamisen voi milloin tahansa kieltää tulevaisuuden osalta. Voit estää Googlea käyttämästä evästeitä avaamalla Google-mainonnan deaktivointisivun.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa annat suostumuksesi sille, että Google saa käsitellä sinusta kerättyjä tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuun tarkoitukseen. Tietojen keräämisen ja tallentamisen voi milloin tahansa kieltää tulevaisuuden osalta. Googlen määräyksiä koskevat lisätiedot ovat tässä verkko-osoitteessa.

Rekisteröidyn oikeuksista säädetään tietosuoja-asetuksen  kolmannessa luvussa .

Oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjän informointivelvollisuus tapahtuu ensisijaisesti tämän tietosuojakäytännön kautta. Lisäksi Rekisterinpitäjä täyttää informointivelvoitteensa tietosuoja-asetuksen edellyttämissä tapauksissa ilmoittamalla käsittelytoimenpiteistä rekisteröidylle.

Oikeudesta saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä säädetään tietosuoja-asetuksen  12 artiklassa .

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröity pääsee helpoiten käsiksi omiin tietoihinsa kirjautumalla sisään Palveluun ja tarkastelemalla tietoja Palvelun avulla. Rekisteröity voi myös pyytää omia tietojaan suoraan  Rekisterinpitäjältä . Rekisterinpitäjä vastaa tietopyyntöön maksutta kerran kalenterivuodessa. Oikeudesta saada pääsy tietoihin säädetään tietosuoja-asetuksen  15 artiklassa .

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisterinpitäjä  oikaisee rekisteröidyn tiedot pyynnöstä, mikäli rekisteröity ei pysty itse oikaisemaan henkilötietojaan Palvelun kautta.

Oikeudesta saada tietonsa oikaistuksi säädetään tietosuoja-asetuksen  16 artiklassa .

Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa poistoa  Rekisterinpitäjältä . Rekisterinpitäjän pitää poistaa henkilötiedot rekisteröidyn pyynnöstä rekisteröidyn antaman käsittelyn perusteena olevan suostumuksen peruuttamisen jälkeen, mikäli Rekisterinpitäjällä ei ole muuta laillista perustetta henkilötietojen käsittelyn jatkamiseksi.

Oikeudesta saada tietonsa poistetuksi säädetään tietosuoja-asetuksen  17 artiklassa .

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity saa tietojensa käsittelyn rajoitetuksi, mikäli hänellä on siihen tietosuoja-asetuksen mukainen peruste. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta tulee tehdä  Rekisterinpitäjälle .

Oikeudesta saada tietojensa käsittely rajoitetuksi säädetään tietosuoja-asetuksen  18 artiklassa .

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää Rekisterinpitäjälle toimittamansa tiedot Rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjällä. Käyttäjän Palveluun syöttämien tietojen määrä on hyvin rajattu, kuten tästä selosteesta ilmenee. Rekisteröidyn on todennäköisesti helpompaa toimittaa nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle itse. Tietojen siirtämiseen liittyvät pyynnöt tulee osoittaa  Rekisterinpitäjälle .

Oikeudesta saada tietonsa siirretyksi säädetään tietosuoja-asetuksen  20 artiklassa .

Vastustamisoikeus

Rekisterin henkilötietoja ei käsitellä perusteella, johon henkilön oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä soveltuu.

Oikeudesta vastustaa tietojensa käsittelyä säädetään tietosuoja-asetuksen  21 artiklassa .

Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi

Palvelussa ei tehdä, eikä rekisteriä käytetä automaattisten yksittäispäätösten tai profiloinnin tekemiseen.

Automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista säädetään tietosuoja-asetuksen  22 artiklassa .

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Suomessa kansallinen valvontaviranomainen on  tietosuojavaltuutettu .

Oikeudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle säädetään tietosuoja-asetuksen  77 artiklassa .

Yhteydenotot

Mikäli sinulla on tätä Tietosuojakäytäntöä tai henkilötietojesi käsittelyä yleisesti koskevia kysymyksiä, otathan yhteyttä Medics24:ään sähköpostitse osoitteeseen tero.nyman@medics24.fi. Arkaluonteisia tietoja ei kuitenkaan tule lähettää sähköpostitse.