Työterveyshuolto rakennusalalla: Lakisääteisyys, työturvallisuus, altisteet ja luotettava kumppani -merkintä

Työterveys on tärkeä osa työpaikan hyvinvointia ja turvallisuutta. Rakennusalalla työskentelevät altistuvat erilaisille riskeille, kuten pölylle, melulle ja vaarallisille aineille. Tämän vuoksi työterveyden merkitys korostuu entisestään rakennusalalla. Tässä artikkelissa käsittelemme työterveyden eri osa-alueita rakennusalalla.

Työterveyshuollon järjestäminen on lakisääteinen velvoite kaikille työnantajille Suomessa. Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan tulee järjestää työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto, vaikka työntekijöitä olisi vain yksi . Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää muun muassa terveystarkastukset, sairauspoissaolojen seurannan ja tapaturmien torjunnan . Työnantajan tulee laatia yhdessä työterveyshuollon kanssa toimintasuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain .

Työnantaja voi hankkia työterveyspalvelut valitsemaltaan työterveyspalveluiden tuottajalta. Työnantaja voi myös valita kuukausimaksullisen työterveyspalvelun, kuten Terppa. Terppa tarjoaa eri palvelutasoja, jotka sopivat erilaisiin tarpeisiin ja budjetteihin . Terppa-työterveyshuolto soveltuu toimistotöiden, rakennus- ja hyvinvointialojen lisäksi erinomaisesti myös toimialoille, joissa työntekijämäärän vaihtelevuus on suurta tai työvoiman tarve kausittaista .

Sairaudenhoidon merkitys

Rakennusalalla työskentelevät altistuvat erilaisille riskeille, jotka voivat aiheuttaa sairauksia ja tapaturmia. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijät saavat tarvitsemansa hoidon mahdollisimman nopeasti. Työnantaja voi tarjota työntekijöilleen sairaanhoidon, jolloin he voivat sairastuessaan mennä työterveyslääkärin tai -hoitajan vastaanotolle . Sairaanhoito on kuitenkin vapaaehtoista eikä sisälly lakisääteiseen työterveyshuoltoon .

Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on tärkeä osa rakennusalalla tapahtuvaa työturvallisuutta. Työnantaja voi ehkäistä sairauksia ja tapaturmia tarjoamalla terveellisiä elämäntapoja edistäviä ohjelmia tai järjestämällä ergonomiakoulutusta. Työnantaja voi myös parantaa työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä esimerkiksi parantamalla ilmanlaatua tai vähentämällä melutasoa .

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto voi auttaa tunnistamaan terveysongelmat varhaisessa vaiheessa ja ehkäisemään niitä ennen kuin ne pahenevat. Tämä voi auttaa vähentämään sairauspoissaoloja ja muita kustannuksia.

Jo yli 500 yritystä on valinnut Terpan!