Nykytyö on mielivaltaista

Mielenhuolto-chat arjen huoliin ja hyvinvoivaan mieleen

Sisältyy Hopea- ja Kulta-tason kuukausimaksuun

Mieltä tulee huoltaa, siinä missä kehoakin

Mielenhuolto-chat valmentaa ajanhallintataitoja ja antaa keinoja kesyttää kiire.

Odoo • Image and Text

Mielenhuolto tukee mielen hyvinvointia

 • Yksityiselämän huolissa auttaminen

 • Omien ajattelumallien muokkaaminen (esim. huolehtimisen vähentäminen, epäonnistumisen käsittely, ongelmanratkaisutaitojen ja myönteisen ajattelun kehittäminen)
  Elämänmuutoksissa eteneminen (esim. painonhallinta)

 • Suorituskyvyn kehittäminen itselle tärkeällä elämänalueella

 • Vuorovaikutuksen kehittäminen töissä ja vapaa-ajalla (esim. ristiriitojen ratkaisu, palautteen käsittely, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen, ihmisuhdekriisit)

Kun etätyö kuormittaa, mielenhuolto-chat keventää

Mielenhuolto-chat auttaa edistämään keskittymiskykyä ja priorisoimaan tekemisiä.

Mielenhuolto laittaa kiireen kuriin

 • Ajankäytön hallinta (esim. työpäivän rytmitys, priorisointi)

 • Kiireen kesyttäminen ja keskittymiskyvyn kehittäminen

 • Stressinhallinta ja jaksamisen kehittäminen arjessa

 • Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

 • Vireystilan säätely (esim. virkeyden säätely töissä ja vapaalla)

 • Palautuminen ja unen laadun parantaminen

 

Odoo • Text and Image

Mielenhuolto-chat sisältyy Hopea-tason kuukausimaksuun

Terppa! on ainoa työterveystoimija, joka tarjoaa mielenhyvinvoinnin palvelut osana kuukausimaksua. Ei lähetteitä, ei esteitä, ei lisäkuluja.