Höyrycoach

Chat-mielenkoutsi arjen huoliin ja hyvinvoivaan mieleen

Höyrycoach sisältyy Hopea- ja Kultatason kuukausimaksuun

Hyvinvoinva työntekijä on tehokas.

Höyrycoach opettaa ajanhallintataitoja ja antaa keinoja kesyttää kiire.

Odoo • Image and Text

Höyrycoach tukee mielen hyvinvointia

 • Yksityiselämän huolissa auttaminen

 • Omien ajattelumallien muokkaaminen (esim. huolehtimisen vähentäminen, epäonnistumisen käsittely, ongelmanratkaisutaitojen ja myönteisen ajattelun kehittäminen)
  Elämänmuutoksissa eteneminen (esim. painonhallinta)

 • Suorituskyvyn kehittäminen itselle tärkeällä elämänalueella

 • Vuorovaikutuksen kehittäminen töissä ja vapaa-ajalla (esim. ristiriitojen ratkaisu, palautteen käsittely, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen, ihmisuhdekriisit)

Keskittynyt työntekijä on tehokas.

Höyrycoach auttaa edistämään keskittymiskykyä ja priorisoimaan tekemisiä.

Höyrycoach laittaa kiireen kuriin

 • Ajankäytön hallinta (esim. työpäivän rytmitys, priorisointi)

 • Kiireen kesyttäminen ja keskittymiskyvyn kehittäminen

 • Stressinhallinta ja jaksamisen kehittäminen arjessa

 • Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

 • Vireystilan säätely (esim. virkeyden säätely töissä ja vapaalla)

 • Palautuminen ja unen laadun parantaminen

 

Odoo • Text and Image

Höyrycoach sisältyy Hopea-tason kuukausimaksuun.

Terppa! on ainoa työterveystoimija, joka tarjoaa mielenhyvinvoinnin palvelut osana kuukausimaksua. Ei lähetteitä, ei esteitä, ei lisäkuluja.