Ensiapukoulutukset

Ensiaputaidot pelastavat ihmishenkiä. Työturvallisuuslain perusteella työnantajalla on velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Onkin erittäin tärkeää, että jokaisessa työyhteisössä on ensiaputaitoisia työkavereita, jotka tietävät kuinka toimia hätätilanteessa.

Ensiapukoulutukset käydään Suomen Punaisen Ristin(SPR) opetusohjelman mukaisesti. Kurssille saa osallistua yksittäisiä henkilöitä useammasta eri yrityksestä tai organisaatiosta. Kustannukset ovat näin edullisempia yritystä kohden. Myös yksityishenkilöt voivat osallistua kursseille. Kaikista kursseista saa virallisen todistuksen jälkikäteen postitse (myös ns. mobiilitodistuksen). Todistus on voimassa 3 vuotta.

Yhdistelmäkoulutus EA1 -kurssi (16 tuntia)

Kurssi toteutetaan kaksivaiheisena. Teoria käydään läpi verkossa itsenäisesti opiskellen ja käytännön harjoitukset webinaarilla etänä. Ensin suoritat itsenäisesti ja hyväksytysti verkkokoulutuksen. Tämän jälkeen voit osallistua lähiosuuteen, jossa keskitytään käytännön harjoituksiin ensiavun kouluttajan johdolla. Yhdistelmäkoulutuksen suorittamiseen on aikaa kuusi kuukautta. Suoritus sisältää sekä verkkokoulutuksen että lähiosuuden.

Hyväksytty ensiapukoulutussuoritus edellyttää sekä itsenäisen opiskelun- että webinaarikoulutuksen suorittamista 6 kuukauden aikana. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa. SPR Ensiapukurssi EA 1® –todistus on voimassa 3 vuotta.

Yhdistelmäkoulutus EA1 -kurssin sisältö

 • Toiminta auttamistilanteessa
 • Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • Painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • Tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
 • Raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • Tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • Nivelvammojen ja murtumien ensiapu
 • Muut tapaturmat (sähköisku, silmävamma, nenäverenvuoto, pään vamma)
 • Myrkytyksien ensiapu
 • Tapaturmien ehkäisy
 • Terveyden edistäminen
 • Henkinen ensiapu
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Yhdistelmäkoulutus EA1 -kurssin toteutustavat

Sisältää hätäEA-kurssin (8 tuntia) itsenäisenä opiskeluna oman aikataulun mukaisesti netissä. Tässä ei ole kouluttajaa lainkaan paikalla. Jokainen kurssilainen saa sähköpostiin linkin, jonka avulla voi suorittaa teoriaosuuden. Aikaa tähän on hyvä varata yhteensä 3 – 4 tuntia (kaikkea ei tarvitse suorittaa kerralla).

Toiset 8 tuntia (8 x 45 minuuttia) on käytännön harjoituspäivä, jossa on kouluttaja paikalla koko päivän webinaarina. Tässä osuudessa keskitytään enemmän harjoittelemaan ja itse tekemään kuin teoriaan. Ennen käytännön harjoituspäivää teoriaosuus tulee olla suoritettuna.

Yhdistelmäkoulutus EA1 -kurssin hinta

Yhdistelmäkoulutus EA1-kurssin hinta yhtä henkilöä kohden on 139,00 euroa.

Kurssi on mahdollista toteuttaa myös lähiopetuksena organisaatiollesi sopivana ajankohtana. Jos olet kiinnostunut lähiopetuksesta, laitathan sähköpostia kouluttajallemme malla.valli@medics24.fi.


Hätäensiapukurssi (8 tuntia)

Kurssilla harjoitellaan hätäensiavun aiheita. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa. SPR Hätäensiapukurssi 8 t® –todistus on voimassa 3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Hätäensiapukurssin sisältö

 • Toiminta auttamistilanteessa
 • Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • Painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan sydäniskurin käyttö
 • Ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
 • Raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Sokki
 • Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • Tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • Tapaturmien ehkäisy
 • Terveyden edistäminen
 • Henkinen ensiapu
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Hätäensiapukurssin hinta

Hätäensiapukurssin hinta yhtä henkilöä kohden on 89,00 euroa.

Kurssi toteutetaan etänä webinaarina.

Kurssi on mahdollista toteuttaa myös lähiopetuksena organisaatiollesi sopivana ajankohtana. Jos olet kiinnostunut lähiopetuksesta, laitathan sähköpostia kouluttajallemme malla.valli@medics24.fi.

Kela-korvattavuus

Ensiapukoulutukset kuuluvat ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja ovat täten Kela-korvattavia.

Askarruttaako jokin?

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää liittyen ensiapukursseihin, tavoitat meidät puhelimitse numerosta 050 325 8792.

Voit myös laittaa sähköpostia kouluttajallemme malla.valli@medics24.fi ja kysyä kursseista ja niiden sisällöistä.

Seuraavat kurssit

Kursseja järjestetään tavallisesti kerran kuukaudessa.

Huhtikuun Yhdistelmäkoulutus perjantaina EA1 -kurssi perjantaina 19.4.2024.

Toukokuun Hätäensiapukurssi tiistaina 14.5.2024.

Toukokuun Yhdistelmäkoulutus perjantaina EA1 -kurssi perjantaina 17.5.2024.

Ilmoittaudu kursseille

Ilmottaudu kursseille täyttämällä alla oleva lomake. Lähetämme sinulle vahvistuksen ja laskun ennen kurssin alkamista.