Aloittelevan yrittäjän opas: Mitä huomioida kun perustat yritystä

Aloittavan yrittäjän polku on täynnä uusia kokemuksia ja haasteita. Tässä oppaassa käymme läpi joitakin tärkeitä asioita, jotka sinun tulisi huomioida yritystä perustaessasi.

1. Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen perusta. Se auttaa sinua hahmottamaan yrityksesi tavoitteet, kohderyhmät, markkinatilanteen, kilpailijat sekä taloudelliset näkymät. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen vaatii aikaa ja huolellisuutta, mutta se on investointi, joka maksaa itsensä takaisin.

2. Rahoitus

Mieti, mistä saat rahoituksen yritystoimintaasi varten. Onko sinulla säästöjä, tarvitsetko lainaa vai onko sinulla mahdollisuus saada sijoittajia mukaan? Rahoituksen suunnittelu on tärkeä osa yrityksen perustamista. On tärkeää, että sinulla on realistinen käsitys yritystoiminnan kustannuksista ja siitä, kuinka paljon rahoitusta tarvitset.

3. Yritysmuoto

Valitse yritysmuoto huolellisesti. Yritysmuodon valinta vaikuttaa mm. verotukseen, vastuukysymyksiin ja byrokratiaan. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat esimerkiksi yritystoiminnan laajuus, riskit ja tavoitteet.

4. Yrityksen Nimi ja Brändi

Yrityksen nimen ja brändin luominen on tärkeä osa yrityksen perustamista. Nimen tulisi olla ainutlaatuinen, helposti muistettava ja sen tulisi kuvastaa yrityksesi toimintaa. Brändi on yrityksen kasvot, joka erottaa sinut kilpailijoista ja luo tunnistettavuutta.

5. Verotus ja Kirjanpito

Ymmärrä perusasiat verotuksesta ja kirjanpidosta. Harkitse ammattilaisen palkkaamista näihin tehtäviin, jotta voit keskittyä yrityksesi ydinliiketoimintaan. Verotus ja kirjanpito ovat monimutkaisia alueita, jotka vaativat asiantuntemusta.

6. Työterveys

Työterveyshuolto on tärkeä osa yritystoimintaa. Työterveyshuollon tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Työterveyshuolto on lakisääteinen velvollisuus työnantajalle, ja se on tärkeä investointi yrityksen menestyksen kannalta.

7. Kilpailija-analyysi

Kilpailija-analyysi on prosessi, jossa tunnistetaan pääkilpailijasi ja ymmärretään heidän strategiansa, vahvuutensa ja heikkoutensa. Tämä tieto voi auttaa sinua erottumaan kilpailijoistasi, tunnistamaan markkinaraot ja kehittämään kilpailuetua.

8. Markkinatilanne

Markkinatilanteen ymmärtäminen on elintärkeää yrityksen menestykselle. Tämä sisältää tietoa asiakaskunnasta, markkinoiden koosta, trendeistä ja kasvumahdollisuuksista. Markkinatilanteen ymmärtäminen auttaa sinua suunnittelemaan tehokkaan markkinointistrategian ja varmistamaan, että tuotteesi tai palvelusi vastaa asiakkaiden tarpeita.

Muista, että yrittäjyys on jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. Markkinat muuttuvat jatkuvasti, samoin kilpailijat. Ole valmis mukautumaan ja innovoimaan, ja yrityksesi voi kukoistaa. Yrittäjyys on jännittävä matka, joka vaatii paljon suunnittelua ja valmistautumista. Toivottavasti tämä opas auttaa sinua alkuun yritystoiminnassasi. Onnea matkaan! Muista, että yrittäjyys on matka, ei määränpää. Jokainen päivä on uusi mahdollisuus oppia ja kasvaa. Nauti matkasta!

Laadukasta työterveyshuoltoa yrittäjille sekä mikro- ja pk-yrityksille

Työterveyshuolto on tärkeä tekijä pienyrityksen menestyksessä. Moni yrittäjä ja mikro- tai pk-yritys etsii luotettavaa työterveyshuoltopalvelua, joka yhdistää laadun ja kustannustehokkuuden. Terppa-työterveyshuolto tarjoaa laadukkaat etäpalvelut sekä tasokkaat paikallispalvelut yhdistämällä etäteknologian ja paikalliskäynnit. Paikalliskäynnit toteutaan yleensä yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Näin Terpan on mahdollista tarjota laadukasta työterveyshuoltoa kustannustehokkaasti useilla suomalaisilla paikkakunnilla.

Työterveys Pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseutu on Suomen yritystoiminnan keskipiste, ja Terppa on vahvasti läsnä tällä alueella yhteistyökumppaneidensa kanssa. Tarjoamme kattavia työterveyspalveluita mikro- ja pk-yrityksille niin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla kuin muuallakin pk-seudulla toimiville yrityksille.

Työterveyshuolto Jyväskylässä

Jyväskylässä Terppa toimii paikallisten lääkärikeskusten kanssa, tarjoten mikro- ja pk-yrityksille laadukasta työterveyshuoltoa. Suunnittelemme terveysohjelmia ja tarjoamme säännöllisiä terveystarkastuksia, jotka auttavat yrityksiä vähentämään sairauspoissaoloja ja pitämään työntekijät hyvässä kunnossa.

Työterveys Kuopiossa

Kuopiossa Terppa ja paikalliset kumppanimme yhdistävät voimansa tarjotakseen mikro- ja pk-yrityksille kustannustehokkaita ja laadukkaita työterveyspalveluita. Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä vähentämään sairauspoissaoloja ja parantamaan työntekijöiden hyvinvointia. Terveyshuollon ammattilaisemme ovat täällä tukemassa yrityksiä ja niiden työntekijöitä.

Työterveyshuolto Tampereella

Tampereella Terppa tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten lääkärikeskusten kanssa tarjotakseen mikro- ja pk-yrityksille monipuolisia työterveyspalveluita. Terveyshuollon asiantuntijamme auttavat suunnittelemaan terveysohjelmia ja tarjoavat työntekijöille säännöllisiä terveystarkastuksia. Näin yritykset voivat pitää huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista ja tuottavuudesta.

Työterveys Ylistarossa

Vaikka Ylistaro on pieni paikkakunta, Terppa ja paikallinen kumppanimme ovat sitoutuneet tarjoamaan laadukasta työterveyshuoltoa paikallisten mikro- ja pk-yritysten tarpeisiin. Yhteistyöllä voimme räätälöidä palvelut juuri sinun yrityksesi tarpeisiin vastaaviksi, riippumatta siitä, kuinka pieni yrityksesi on.

Yhteenveto

Terppa-työterveyshuolto yhdistää voimansa kumppaneidensa kanssa tarjotakseen mikro- ja pk-yrityksille laadukkaita ja kustannustehokkaita työterveyspalveluita useilla suomalaisilla paikkakunnilla. Olipa yrityksesi sitten pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Kuopiossa, Tampereella tai Ylistarossa, me olemme täällä tukemassa työntekijöidesi terveyttä ja yrityksesi menestystä. Terveyden ylläpitäminen ei ole pelkkä kuluerä, se on investointi tulevaisuuteen. Valitsemalla Terppa ja paikalliset lääkärikeskukset voitte olla varmoja, että työterveyspalvelunne ovat ammattitaitoisia ja kustannustehokkaita. Huolehdi työntekijöidesi hyvinvoinnista ja tulevaisuudestasi valitsemalla Terppa-työterveyshuolto.

Henkilöstövuokrausyrityksen työterveyshuolto

Työterveys on tärkeä osa henkilöstövuokraus-toimialan työnantajien vastuuta ja kilpailukykyä. Työterveyshuollon avulla voidaan edistää työntekijöiden terveyttä, työkykyä ja hyvinvointia sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Työterveyshuolto on myös lakisääteinen velvoite, joka koskee kaikkia työnantajia, jotka työllistävät vähintään yhden työntekijän.

Henkilöstövuokraus-toimialalla työnantajan tulee huomioida erityisesti se, että työntekijät vaihtavat usein työpaikkaa ja työtehtäviä. Tämä asettaa haasteita työterveyshuollon järjestämiselle ja seurannalle. Työnantajan tulee varmistaa, että työntekijät saavat riittävän perehdytyksen ja opastuksen uudessa työpaikassa ja että heidän työturvallisuutensa on taattu. Työnantajan tulee myös huolehtia siitä, että työntekijät saavat tarvittaessa työterveyshuollon palveluita, kuten terveystarkastuksia, sairaanhoitoa, kuntoutusta ja työkyvyn arviointia.

Työterveyshuollon järjestämiseen on olemassa erilaisia vaihtoehtoja henkilöstövuokraus-toimialalla. Yksi vaihtoehto on, että henkilöstövuokrausyritys tekee sopimuksen oman alueensa työterveysaseman kanssa ja tarjoaa sen palveluita kaikille vuokratyöntekijöilleen. Toinen vaihtoehto on, että henkilöstövuokrausyritys tekee sopimuksen asiakasyritysten kanssa niin, että vuokratyöntekijät voivat käyttää asiakasyritysten työterveyshuollon palveluita. Kolmas vaihtoehto on, että henkilöstövuokrausyritys ostaa työterveyshuollon palveluita erikseen jokaiselle vuokratyöntekijälle tarpeen mukaan.

Jokaisella vaihtoehdolla on omat etunsa ja haittansa. Henkilöstövuokrausyrityksen kannattaa vertailla eri vaihtoehtojen kustannuksia, laatua ja vaikuttavuutta sekä ottaa huomioon vuokratyöntekijöiden mielipiteet ja toiveet. Työnantajan tavoitteena tulisi olla se, että työterveyshuolto on mahdollisimman helppoa, joustavaa ja tehokasta sekä tukee vuokratyöntekijöiden terveyttä ja työhyvinvointia pitkällä aikavälillä.

Työterveyshuolto rakennusalalla

Työterveys on tärkeä osa työpaikan hyvinvointia ja turvallisuutta. Rakennusalalla työskentelevät altistuvat erilaisille riskeille, kuten pölylle, melulle ja vaarallisille aineille. Tämän vuoksi työterveyden merkitys korostuu entisestään rakennusalalla. Tässä artikkelissa käsittelemme työterveyden eri osa-alueita rakennusalalla.

Työterveyshuollon järjestäminen on lakisääteinen velvoite kaikille työnantajille Suomessa. Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan tulee järjestää työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto, vaikka työntekijöitä olisi vain yksi . Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää muun muassa terveystarkastukset, sairauspoissaolojen seurannan ja tapaturmien torjunnan . Työnantajan tulee laatia yhdessä työterveyshuollon kanssa toimintasuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain .

Työnantaja voi hankkia työterveyspalvelut valitsemaltaan työterveyspalveluiden tuottajalta. Työnantaja voi myös valita kuukausimaksullisen työterveyspalvelun, kuten Terppa. Terppa tarjoaa eri palvelutasoja, jotka sopivat erilaisiin tarpeisiin ja budjetteihin . Terppa-työterveyshuolto soveltuu toimistotöiden, rakennus- ja hyvinvointialojen lisäksi erinomaisesti myös toimialoille, joissa työntekijämäärän vaihtelevuus on suurta tai työvoiman tarve kausittaista .

Sairaudenhoidon merkitys

Rakennusalalla työskentelevät altistuvat erilaisille riskeille, jotka voivat aiheuttaa sairauksia ja tapaturmia. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijät saavat tarvitsemansa hoidon mahdollisimman nopeasti. Työnantaja voi tarjota työntekijöilleen sairaanhoidon, jolloin he voivat sairastuessaan mennä työterveyslääkärin tai -hoitajan vastaanotolle . Sairaanhoito on kuitenkin vapaaehtoista eikä sisälly lakisääteiseen työterveyshuoltoon .

Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on tärkeä osa rakennusalalla tapahtuvaa työturvallisuutta. Työnantaja voi ehkäistä sairauksia ja tapaturmia tarjoamalla terveellisiä elämäntapoja edistäviä ohjelmia tai järjestämällä ergonomiakoulutusta. Työnantaja voi myös parantaa työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä esimerkiksi parantamalla ilmanlaatua tai vähentämällä melutasoa .

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto voi auttaa tunnistamaan terveysongelmat varhaisessa vaiheessa ja ehkäisemään niitä ennen kuin ne pahenevat. Tämä voi auttaa vähentämään sairauspoissaoloja ja muita kustannuksia.

Etätyöntekijän työterveyshuolto: Miksi se on tärkeää ja miten sitä voidaan kehittää?

Etätyö on yhä yleisempää nykypäivän työelämässä. Etätyöllä tarkoitetaan sellaista työtä, jossa työntekijä tekee työtään muualla kuin työnantajan tiloissa, esimerkiksi kotona, kahvilassa tai matkalla. Etätyötä tekevät usein ajatustyötä tekevät työntekijät, jotka tarvitsevat työhönsä lähinnä tietokoneen ja internet-yhteyden.

Etätyön tekeminen voi tarjota työntekijälle monia etuja, kuten joustavuutta, vapautta ja säästöjä. Etätyön tekeminen voi myös lisätä työn tehokkuutta, laatua ja tyytyväisyyttä. Etätyön tekeminen voi kuitenkin aiheuttaa myös haasteita ja riskejä työntekijän terveydelle ja hyvinvoinnille.

Etätyön terveysvaikutukset

Etätyön tekeminen voi vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. Fyysisen terveyden kannalta etätyön tekeminen voi aiheuttaa esimerkiksi seuraavia ongelmia:

 • Liikkumattomuus: Etätyötä tehdään usein istuen tai paikallaan ollen, mikä voi heikentää lihaskuntoa, aineenvaihduntaa ja verenkiertoa. Liikkumattomuus voi lisätä myös sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ja ylipainon riskiä.
 • Näyttöpäätetyö: Etätyötä tehdään usein tietokoneella tai muilla näyttölaitteilla, mikä voi rasittaa silmiä, niskaa ja hartioita. Näyttöpäätetyö voi aiheuttaa myös päänsärkyä, silmien kuivumista ja näköhäiriöitä.
 • Ergonomia: Etätyötä tehdään usein epäsopivissa tai vaihtelevissa työasennoissa tai -ympäristöissä, mikä voi kuormittaa tuki- ja liikuntaelimistöä. Ergonomia voi vaikuttaa myös työn tehokkuuteen ja turvallisuuteen.

Psyykkisen terveyden kannalta etätyön tekeminen voi aiheuttaa esimerkiksi seuraavia ongelmia:

 • Stressi: Etätyötä tehdään usein tiukkojen aikataulujen, vaativien tavoitteiden, epäselvien odotusten tai monimutkaisten tilanteiden paineessa, mikä voi aiheuttaa stressiä. Stressi voi heikentää keskittymiskykyä, muistia ja oppimista sekä lisätä virheitä ja konflikteja. Stressi voi myös altistaa masennukselle, ahdistukselle ja uupumukselle.
 • Työn ja muun elämän yhteensovittaminen: Etät yötä tehdään usein samassa tilassa, jossa asutaan, leikitään tai rentoudutaan, mikä voi hämärtää työn ja vapaa-ajan rajaa. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen voi olla haastavaa, kun työ vie aikaa ja huomiota perheeltä, ystäviltä ja harrastuksilta. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen voi vaikuttaa myös työmotivaatioon ja -tyytyväisyyteen.
 • Sosiaalinen eristäytyminen: Etätyötä tehdään usein yksin tai virtuaalisesti, mikä voi vähentää sosiaalista vuorovaikutusta ja tukea. Sosiaalinen eristäytyminen voi heikentää työyhteisön ilmapiiriä, luottamusta ja yhteistyötä. Sosiaalinen eristäyminen voi myös lisätä yksinäisyyden ja syrjäytymisen tunnetta.

Etätyöntekijän työterveyshuolto: Miksi se on tärkeää?

Etätyöntekijän työterveyshuolto tarkoittaa sellaista työterveyshuollon toimintaa, joka on suunnattu erityisesti etätyötä tekeville työntekijöille ja työnantajille. Etätyöntekijän työterveyshuollon tavoitteena on edistää etätyön tekemisen terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta.

Etätyöntekijän työterveyshuolto on tärkeää sekä työntekijän että työnantajan kannalta. Työntekijän kannalta etätyöntekijän työterveyshuolto voi parantaa työhyvinvointia, työkykyä ja elämänlaatua. Työnantajan kannalta etätyöntekijän työterveyshuolto voi vähentää sairauspoissaoloja, työtapaturmia ja työkyvyttömyyttä. Etätyöntekijän työterveyshuolto voi myös lisätä työn laatua, innovaatiota ja kilpailukykyä.

Etätyöntekijän työterveyshuolto: Miten sitä voidaan parantaa?

Etätyöntekijän työterveyshuollon parantaminen edellyttää yhteistyötä ja sitoutumista sekä työntekijältä että työnantajalta. Etätyöntekijän työterveyshuollon parantamiseksi voidaan tehdä esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

 • Työtä tulisi suunnitella siten, että se vastaa työntekijän osaamista, kiinnostusta ja tavoitteita. Työtä tulisi myös rytmittää siten, että se mahdollistaa tauot, palautumisen ja vaihtelun. Työtä tulisi lisäksi järjestää siten, että se tukee työn ja muun elämän yhteensovittamista.
 • Työympäristö tulisi muokata siten, että se edistää fyysistä ja psyykkistä ergonomiaa. Työympäristö tulisi varustaa siten, että se mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen näyttöpäätetyön. Työympäristö tulisi myös luoda siten, että se tukee sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.
 • Työkulttuuri tulisi rakentaa siten, että se arvostaa etät yötä ja sen tekijöitä. Työkulttuuri tulisi myös kehittää siten, että se kannustaa oppimiseen, luovuuteen ja innovointiin.

Ajatustyöläisen työterveyshuolto: Miksi se on tärkeää ja miten sitä voidaan kehittää?

Ajatustyö on yhä yleisempää nykypäivän työelämässä. Ajatustyöllä tarkoitetaan sellaista työtä, jossa työntekijän pääasiallinen tehtävä on tuottaa, käsitellä, välittää tai soveltaa tietoa. Ajatustyötä tekevät esimerkiksi toimittajat, tutkijat, opettajat, konsultit, suunnittelijat ja johtajat.

Ajatustyön tekeminen edellyttää työntekijältä korkeaa osaamista, luovuutta, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Ajatustyön tekeminen voi olla myös palkitsevaa ja mielekästä, kun työntekijä kokee hallitsevansa työtään ja saavansa siitä arvostusta. Ajatustyön tekeminen voi kuitenkin aiheuttaa myös haasteita ja riskejä työntekijän terveydelle ja hyvinvoinnille.

Ajatustyön terveysvaikutukset

Ajatustyön tekeminen voi vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. Fyysisen terveyden kannalta ajatustyön tekeminen voi aiheuttaa esimerkiksi seuraavia ongelmia:

 • Liikkumattomuus: Ajatustyötä tehdään usein istuen tai paikallaan ollen, mikä voi heikentää lihaskuntoa, aineenvaihduntaa ja verenkiertoa. Liikkumattomuus voi lisätä myös sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ja ylipainon riskiä.
 • Näyttöpäätetyö: Ajatustyötä tehdään usein tietokoneella tai muilla näyttölaitteilla, mikä voi rasittaa silmiä, niskaa ja hartioita. Näyttöpäätetyö voi aiheuttaa myös päänsärkyä, silmien kuivumista ja näköhäiriöitä.
 • Ergonomia: Ajatustyötä tehdään usein epäsopivissa tai vaihtelevissa työasennoissa tai -ympäristöissä, mikä voi kuormittaa tuki- ja liikuntaelimistöä. Ergonomia voi vaikuttaa myös työn tehokkuuteen ja turvallisuuteen.

Psyykkisen terveyden kannalta ajatustyön tekeminen voi aiheuttaa esimerkiksi seuraavia ongelmia:

 • Stressi: Ajatustyötä tehdään usein tiukkojen aikataulujen, vaativien tavoitteiden, epäselvien odotusten tai monimutkaisten tilanteiden paineessa, mikä voi aiheuttaa stressiä. Stressi voi heikentää keskittymiskykyä, muistia ja oppimista sekä lisätä virheitä ja konflikteja. Stressi voi myös altistaa masennukselle, ahdistukselle ja uupumukselle.
 • Työn ja muun elämän yhteensovittaminen: Ajatustyötä tehdään usein joustavasti tai etänä, mikä voi hämärtää työn ja vapaa-ajan rajaa. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen voi olla haastavaa, kun työ vie aikaa ja huomiota perheeltä, ystäviltä ja harrastuksilta. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen voi vaikuttaa myös työmotivaatioon ja -tyytyväisyyteen.
 • Sosiaalinen eristäytyminen: Ajatustyötä tehdään usein yksin tai virtuaalisesti, mikä voi vähentää sosiaalista vuorovaikutusta ja tukea. Sosiaalinen eristäytyminen voi heikentää työyhteisön ilmapiiriä, luottamusta ja yhteistyötä. Sosiaalinen eristäyminen voi myös lisätä yksinäisyyden ja syrjäytymisen tunnetta.

Ajatustyön työterveyshuolto: Miksi se on tärkeää?

Ajatustyön työterveyshuolto tarkoittaa sellaista työterveyshuollon toimintaa, joka on suunnattu erityisesti ajatustyötä tekeville työntekijöille ja työnantajille. Ajatustyön työterveyshuollon tavoitteena on edistää ajatustyön tekemisen terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta.

Ajatustyön työterveyshuolto on tärkeää sekä työntekijän että työnantajan kannalta. Työntekijän kannalta ajatustyön työterveyshuolto voi parantaa työhyvinvointia, työkykyä ja elämänlaatua. Työnantajan kannalta ajatustyön työterveyshuolto voi vähentää sairauspoissaoloja, työtapaturmia ja työkyvyttömyyttä. Ajatustyön työterveyshuolto voi myös lisätä työn laatua, innovaatiota ja kilpailukykyä.

Ajatustyön työterveyshuolto: Miten sitä voidaan parantaa?

Ajatustyön työterveyshuollon parantaminen edellyttää yhteistyötä ja sitoutumista sekä työntekijältä että työnantajalta. Ajatustyön työterveyshuollon parantamiseksi voidaan tehdä esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

 • Työtä tulisi suunnitella siten, että se vastaa työntekijän osaamista, kiinnostusta ja tavoitteita. Työtä tulisi myös rytmittää siten, että se mahdollistaa tauot, palautumisen ja vaihtelun. Työtä tulisi lisäksi järjestää siten, että se tukee työn ja muun elämän yhteensovittamista.
 • Työympäristö tulisi muokata siten, että se edistää fyysistä ja psyykkistä ergonomiaa. Työympäristö tulisi varustaa siten, että se mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen näyttöpäätetyön. Työympäristö tulisi myös luoda siten, että se tukee sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.
 • Työkulttuuri tulisi rakentaa siten, että se arvostaa ajatustyötä ja sen tekijöitä. Työkulttuuri tulisi myös kehittää siten, että se kannustaa oppimiseen, luovuuteen ja innovointiin. Työkulttuuri tulisi lisäksi ylläpitää siten, että se edistää ilmapiiriä, luottamusta ja yhteistyötä.
 • Työterveyspalvelut tulisi tarjota siten, että ne ovat helposti saatavilla ja laadukkaita. Työterveyspalvelut tulisi myös räätälöidä siten, että ne vastaavat ajatustyön erityistarpeita.

Työterveyshuolto matkailu-, majoitus- ja ravintola-alalla

Työterveyshuolto on tärkeä osa matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työhyvinvointia ja tuottavuutta. Työterveyshuolto ei ole vain sairaanhoitoa, vaan se sisältää myös ennaltaehkäisevää toimintaa, työkyvyn ylläpitämistä ja työympäristön kehittämistä. Työterveyshuollon tavoitteena on edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työssä jaksamista sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia.

Matkailu-, majoitus- ja ravintola-alalla työntekijät kohtaavat monenlaisia haasteita, jotka voivat vaikuttaa heidän terveyteensä ja työkykyynsä. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Epäsäännölliset työajat, jotka voivat häiritä unirytmiä, ruokailutottumuksia ja vapaa-ajan toimintaa.
 • Fyysinen kuormitus, joka aiheutuu esimerkiksi raskaista nostoista, pitkistä seisomisjaksoista, toistuvista liikkeistä ja ergonomian puutteista.
 • Psyykkinen kuormitus, joka johtuu esimerkiksi asiakaspalvelutilanteista, työn vaativuudesta, kiireestä, epävarmuudesta ja konflikteista.
 • Altistuminen erilaisille kemikaaleille, mikrobeille, melulle ja lämpötilan vaihteluille.
 • Työtapaturmat ja väkivallan uhka.

Nämä tekijät voivat aiheuttaa työntekijöille erilaisia oireita ja sairauksia, kuten unihäiriöitä, ruoansulatusvaivoja, tuki- ja liikuntaelinsairauksia, stressiä, masennusta, uupumusta, infektioita, allergioita, kuulovaurioita ja palovammoja. Nämä puolestaan voivat heikentää työntekijän työkykyä ja elämänlaatua sekä lisätä sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläköitymistä.

Työterveyshuolto on siis matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työnantajien etu. Työterveyshuolto auttaa työnantajia mm. seuraavissa asioissa:

 • Tunnistamaan ja arvioimaan työhön liittyviä terveysriskejä ja niiden vaikutuksia.
 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan toimenpiteitä terveysriskien vähentämiseksi tai poistamiseksi.
 • Seuraamaan ja arvioimaan toimenpiteiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta.
 • Tukemaan työntekijöiden terveellisiä elämäntapoja ja terveyden edistämistä.
 • Tarjoamaan työntekijöille laadukasta sairaanhoitoa ja kuntoutusta tarvittaessa.
 • Yhteistyössä työntekijöiden kanssa kehittämään työtä, työympäristöä ja työyhteisöä.

Työterveyshuollon hyödyt ovat tutkitusti merkittäviä. Työterveyshuolto voi parantaa matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työnantajien kilpailukykyä, asiakastyytyväisyyttä, mainetta ja taloudellista tulosta. Työterveyshuolto voi myös vähentää matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työnantajien kustannuksia, kuten sairauspoissaoloja, työtapaturmia, työkyvyttömyyseläkkeitä ja vakuutusmaksuja. Työterveyshuolto on siis investointi, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Työterveyshuolto on myös lakisääteinen velvollisuus matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työnantajille. Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto, joka vastaa työn luonnetta ja laajuutta sekä työntekijöiden terveystarpeita. Työnantajan on myös tehtävä yhteistyötä työterveyshuollon toimijoiden kanssa ja huolehdittava siitä, että työterveyshuolto on osa yrityksen johtamista ja toimintaa.

Työnantajat voivat hyödyntää myös muita tahoja työterveyshuollon toteuttamisessa. Näitä ovat esimerkiksi työsuojeluorganisaatio, aluehallintovirasto, sosiaali- ja terveysministeriö, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tapaturmavakuutuslaitos, eläkevakuutusyhtiö, ammattiliitto ja alan järjestöt.

Matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työnantajat eivät ole yksin työterveyshuollon kysymyksissä. Heillä on käytettävissään monia resursseja, jotka auttavat heitä huolehtimaan työntekijöidensä terveydestä ja hyvinvoinnista. Työterveyshuolto on matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työnantajien mahdollisuus, ei rasite. Työterveyshuolto kannattaa ottaa vakavasti ja hyödyntää sen tarjoamat edut.

Työterveyshuolto hoiva-, sosiaali- ja terveysalalla

Työterveys on tärkeä osa hoiva-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä. Työterveyshuollon tavoitteena on edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työssä jaksamista sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Työterveyshuoltoon kuuluu sekä ennaltaehkäisevää että sairaanhoitoa tukevaa toimintaa, kuten työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, rokotukset, neuvonta, ohjaus ja kuntoutus.

Hoiva-, sosiaali- ja terveysalalla työntekijät kohtaavat monenlaisia haasteita, jotka voivat vaikuttaa heidän fyysiseen ja psyykkiseen terveyteensä.

Esimerkiksi kotihoivassa hoitajat joutuvat usein tekemään vaativia ja vastuullisia tehtäviä tiukkojen aikataulujen ja resurssien puitteissa. Hoivatyössä voi olla myös ristiriitaisia odotuksia ja epäselviä tavoitteita. Sosiaalialalla ja hoivatyössä ristiriitoja voi aiheuttaa esimerkiksi oma halu tehdä työ mahdollisimman huolellisesti ja hyvin, mikä ei kuitenkaan tiukkojen aikataulujen tai puutteellisten resurssien takia ole aina mahdollista. Tämä sekä muut työn kuormitustekijät voivat aiheuttaa stressiä, uupumusta, masennusta ja ahdistusta.

Hoivatyössä altistutaan usein myös ergonomisille haittatekijöille, kuten nostamiselle, kumartamiselle, kiertoliikkeille ja staattisille asennoille. Työssä voi olla myös melua, lämpötilan vaihteluita, kemikaaleja ja mikrobeja. Työn fyysinen rasittavuus voi aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia, kuten niska-hartiakipuja, selkävaivoja ja nivelrikkoa.

Työntekijät joutuvat usein kohtaamaan asiakkaiden tai potilaiden kärsimystä, kuolemaa, väkivaltaa tai uhkaavia tilanteita. Työssä voi olla myös epäoikeudenmukaisuutta, syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Työn henkinen kuormittavuus voi aiheuttaa traumaperäisiä stressireaktioita, kuten pelkoa, ahdistusta, syyllisyyttä tai surua.

Työterveyshuollon tehtävänä on tunnistaa ja arvioida näitä työhön liittyviä terveysriskejä sekä tarjota työntekijöille tukea ja palveluita niiden hallitsemiseksi. Työterveyshuolto tekee yhteistyötä työnantajan, työsuojeluorganisaation ja muiden asiantuntijoiden kanssa työolojen kehittämiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Työterveyshuolto voi myös ohjata työntekijöitä tarvittaessa muun terveydenhuollon piiriin.

Työterveyshuollon hyödyt ovat moninaiset sekä työntekijälle että työnantajalle. Työterveyshuolto voi:

 • Parantaa työntekijän terveyttä, työkykyä ja elämänlaatua
 • Vähentää sairauspoissaoloja, työtapaturmia ja ammattitauteja
 • Pidentää työuria ja ehkäistä ennenaikaista eläköitymistä
 • Lisätä työn tuottavuutta, laatua ja asiakastyytyväisyyttä
 • Vahvistaa työnantajan imagoa ja vastuullisuutta
 • Säästää kustannuksia ja parantaa kilpailukykyä

Työterveys on siis tärkeä investointi, joka kannattaa sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Työterveyshuolto on osa laajempaa työhyvinvointia, joka kattaa myös työn sisällön, johtamisen, työyhteisön ja työelämän laadun. Työhyvinvointi on yhteinen asia, johon kaikki työpaikalla voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan ja asenteellaan.