MAAILMA ON MUUTTUNUT

Nyt myös työterveyspalvelu on muuttunut

Odoo • Image and Text

TYÖ ON MUUTTUNUT

Muuttuneelle työlle tyypillistä ovat monesta kanavasta tulevat keskeytykset, tehtävästä toiseen hyppiminen, muuttuvat roolit, vaihtuvat vastuut, itseohjautuvuus sekä työn ja vapaa-ajan sekoittuminen. Jatkuva muutos ja uuden opettelu ovat uutta normaalia lähes jokaiselle työntekijälle. 

Muutos itsessään ei aiheuta ongelmia, mutta jos työkaluja sen kohtaamiseen ei ole, voi seurauksena olla hallinnan tunteen häviäminen, jatkuva kiireen ja riittämättömyyden tuntu ja valitettavan usein jopa uupuminen. 

Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. Meistä jokainen voi oppia työkaluja, joilla tehdä työmme tehokkaasti ilman, että kaikkein tärkeimmästä, eli hyvinvoinnista, joutuu tinkimään.

OLAVI UUSIVIRTA TYÖTERVEYSTARKASTUKSESSA

Työterveyden erikoislääkäri Matti Peura tutki Olavi Uusivirran ja rumpali Olli Krogeruksen soittokunnon ennen keikkakesää. Katso videolta mitä mietteitä Terppa! ja työterveys konkarimuusikoissa herätti.

 
 
Odoo • Image and Text

MIELEN HYVINVOINTI

Mitä jos työterveyshuolto antaisi työntekijöille keinovalikoiman kohdata muuttuneen työelämän haasteet? Ja mitä jos työntekijöitä olisi arjessa ja muutoksessa tukemassa henkilökohtainen psykologi-valmentaja, Höyrycoach?

Oppimaan oppiminen, ajankäytön suunnittelu, kiireen kesyttäminen, hallinnan tunne, stressin hallinta ja keskittymiskyvyn elvyttäminen ovat esimerkkejä taidoista, jotka meistä jokainen voi oppia ja joita jokainen meistä voi kehittää. Ja joista jokainen edistää hyvinvointia ja tuo mielenrauhaa.

Kun mielen vaivat ovat yleisin syy sairauspoissaoloille, miksi psykologille pääsee tavallisesti vasta lääkärin lähetteellä? Todellista ennaltaehkäisyä on, että jokainen työntekijä saa tuekseen oman Höyrycoachin!

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo